Terms and Conditions

Selamat datang ke laman web lifecarediagnostics.com ("Laman"). Terma dan syarat ( "Terma dan Syarat") digunakan untuk Life Care Diagnostic Medical Centre - (1.129.702-V), dan semua bahagiannya, anak syarikat dan sekutu dikendalikan laman-laman Internet yang menyebut Terma dan Syarat ini. "lifecarediagnostics.com" bermaksud Life Care Diagnostic Medical Centre, sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia di bawah nombor pendaftaran 1129702-V dan mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 1, Wisma Life Care, No 5, Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur.

Dengan mengakses laman web ini, anda mengesahkan bahawa anda faham denganTerma dan Syarat ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat ini, anda tidak boleh menggunakan laman web ini. Laman ini berhak, untuk mengubah, mengubahsuai, menambah atau mengeluarkan bahagian Terma dan Syarat penggunaan pada bila-bila masa. Sebarang perubahan akan berkuatkuasa apabila disiarkan di Laman ini tanpa notis lain yang diberikan. Sila semak Terma dan Syarat ini untuk kegunaan harian. Penggunaan berterusan anda dari Laman ini selepas pengemukaan perubahan kepada Terma dan Syarat penggunaan ini merupakan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

Sila semak Syarat Penggunaan kami secara berkala untuk sebarang perubahan kerana kami berhak mengubah terma dan syarat pada bila-bila masa.

Layari laman web

Sebarang akses ke laman web ini, anda mengakui syarat & syarat yang ditunjukkan di laman web ini dan bersetuju dengan terma tersebut. Mana-mana yang tidak bersetuju dengan terma, kami akan memaklumkan anda untuk keluar tanpa meneruskan sebarang aktiviti di laman web ini. Di bawah Terma dan Syarat yang dinyatakan, untuk tujuan membeli-belah untuk barangan peribadi yang dijual di Laman ini. Penggunaan komersil atau penggunaan bagi pihak mana-mana pihak ketiga adalah dilarang, kecuali dibenarkan dengan jelas oleh kami terlebih dahulu. Sebarang pelanggaran Terma dan Syarat ini akan mengakibatkan pembatalan segera lesen yang diberikan dalam perenggan ini tanpa notis kepada anda.

Kandungan yang disediakan di laman web ini semata-mata untuk tujuan maklumat. Semua kandungan adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja. Warna sebenar mungkin berbeza bergantung pada resolusi skrin yang berbeza. Setiap angka atau warna adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu. Perwakilan produk yang dinyatakan di Laman ini adalah vendor dan tidak dibuat oleh kami.

Sebarang perkhidmatan di Laman ini mungkin memerlukan pendaftaran atau langganan. Sekiranya anda memilih untuk mendaftar atau melanggan mana-mana perkhidmatan di laman web ini, anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat dan terkini mengenai diri anda dan mengemaskinikan maklumat tersebut jika terdapat sebarang perubahan. Setiap pengguna Laman ini bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyimpan kata laluan dan pengenal akaun lain yang selamat dan terjamin. Pemilik akaun bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah kata laluan atau akaun tersebut. Sebarang penggunaan kata laluan atau akaun yang tidak dibenarkan mesti dimaklumkan kepada pasukan sokongan kami untuk mengambil tindakan yang perlu untuk mencegah aktiviti penipuan dan jenayah.

Laman ini tidak akan bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, dalam apa-apa cara apa-apa kehilangan atau kerosakan dalam apa jenis yang ditanggung akibat daripada, atau berkaitan dengan, kegagalan anda untuk mematuhi seksyen ini.

lifecarediagnostics.comboleh membuat perubahan kepada produk yang ditawarkan harga yang dikenakan, kuantiti stok bagi mana-mana produk sedemikian, pada bila-bila masa, tanpa notis.

Pemberitahuan pesanan akan dihantar melalui e-mel dalam tempoh 24 jam setelah selesai transaksi. Untuk menyemak status pesanan selanjutnya, sila hubungi Eksekutif Kesihatan kami.

lifecarediagnostics.commempunyai hak untuk membatalkan mana-mana perintah yang telah disahkan. Sebarang pembatalan caj transaksi yang dibuat akan dikembalikan secara automatik ke akaun anda tanpa notis terlebih dahulu. Untuk maklumat lanjut dan bantuan, sila hubungi Eksekutif Kesihatan kami.

Pembeli berhak membuat bayaran untuk Barangan mengikut pelbagai kaedah pembayaran yang dinyatakan di lifecarediagnostics.com. Terma dan syarat yang dikenakan bagi setiap jenis pembayaran di laman web akan dikenakan ke Kontrak.

Resit rasmi akan dikeluarkan atas permintaan dan hanya apabila pesanan sepenuhnya disampaikan. Untuk meminta resit rasmi, sila hantarkan permintaan anda ke info@lifecare.com

Terma & Syarat Penggunaan Kupon

Terma dan syarat berikut digunakan untuk penebusan dan penggunaan kupon promosi dan kod kupon ("Kod Kupon")

Life Care Diagnostic Medical Center berhak untuk membatalkan atau meminda sebarang perintah atau membatalkan penggunaan kupon, termasuk:

  1. aktiviti pembelian yang mencurigakan atau penipuan atau penggunaan kupon;
  2. Penyalahgunaan kupon, termasuk penggunaan lebih dari satu akaun atau transaksi pembelian berganda yang berkaitan dengan pelanggan atau kumpulan pelanggan yang sama; atau
  3. Penyalahgunaan kupon (termasuk kupon yang dijual semula atau penggunaan Kupon oleh pelanggan yang membeli produk untuk tujuan menjual semula)

Kecuali dinyatakan sebaliknya, kupon tidak sah dengan promosi atau diskaun lain.

Terma dan syarat tambahan boleh ditentukan untuk sebarang kod kupon khas(contohnya, tempoh, kelayakan, jumlah diskaun dan produk yang dilindungi), dan akan mengawal penggunaan dan penebusan kupon tersebut.

Kupon tidak boleh ditukar dengan wang tunai.

Life Care Diagnostic Medical Center tidak akan bertanggungjawab dan / atau dikehendaki untuk menawarkan penggantian Kupon, diskaun, kredit, wang tunai atau sebaliknya membayar pampasan kepada pelanggan untuk:

  1. kupon dihentikan atau dibatalkan;
  2. penggunaan tidak wajar, atau ketidakupayaan untuk menebus, kupon yang; atau
  3. ketidakupayaan untuk menebus kupon yang disebabkan masalah teknikal.

Pembatalan, Pertukaran, dan Bayaran Balik

Semua urus niaga yang selesai tidak boleh dibatalkan, ditukar, atau dikembalikan dalam keadaan apa pun. Semua Produk / Perkhidmatan di Laman Web ditawarkan tertakluk kepada stok semasa. Sebarang permintaan untuk bayaran balik, pembatalan, atau pertukaran tidak akan dilayan.

Life Care Diagnostic Medical Center berhak untuk mengubah terma & syarat atau membatalkan mana-mana promosi pada bila-bila masa dan tanpa sebarang notis.